Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Risicoanalyse Planschade

16 Feb 2017 Joep Verhoeven

Een risicoanalyse planschade is een rapportage waarin de potentiële financiële gevolgen van een beoogde ontwikkeling in kaart worden gebracht. Deze financiële gevolgen zijn verbonden aan een aantasting van de planologische waarde van een gebied.

Een aantal factoren die kunnen leiden tot financiële consequenties zijn bijvoorbeeld:

  • Beperking (of vervallen) van waardebepalend vrij uitzicht;
  • Minder zon of hinderlijke schaduwvorming;
  • Aantasting van privacy;
  • Toename hinder (i.e. meer verkeersdrukte, parkeerdruk of geluid);
  • Beperking van de bereikbaarheid van een perceel;
  • Aantasting algemeen karakter van het gebied.

Indien u bouwplannen heeft die kunnen leiden tot planschade in de omgeving, kan de gemeente van u verlangen dat u een risicoanalyse planschade indient. Dit kan de planologische aanvaardbaarheid van een project aantonen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn in een bestemmingsplan ontheffingsprocedure; of wanneer een aanpassing van het bestemmingsplan aangevraagd wordt.

Voor eenieder die een ontwikkeling voor ogen heeft dat zou kunnen leiden tot een nadeligere situatie voor de omgeving vanuit planologisch oogpunt is dit artikel relevant. Het is goed om vooraf inzichtelijk te hebben of de gemeente eventuele financiële gevolgen kan eisen bij u, omdat u de ontwikkeling in gang zet. Het is goed te weten dat wanneer u een ontwikkeling in gang zet, de gemeente u kan belasten met de financiële gevolgen van die ontwikkeling. Door derden geleden planschade zal dan op u verhaald worden. Afhankelijk van de voorgenomen ontwikkeling kan vooraf in kaart worden gebracht welke (financiële) risico’s een rol spelen en of de voorgenomen ontwikkeling wenselijk is. Wanneer de consequenties te groot zijn kan mogelijk een andere afweging worden gemaakt.

Voordelen van LocisSpotter

Ons advies is om vooraf een gedegen risicoanalyse op te stellen, welke planschade mogelijk kan worden ingediend tegen de ontwikkeling die u voornemens bent te realiseren, en wat de consequenties daarvan zijn. Op deze manier kan een goede risico inschatting worden gemaakt over de voorgenomen ontwikkeling. Met het pakket van LocisSpotter bent u altijd op de hoge van de laatste ontwikkeling van ruimtelijke ordening in uw gebied. 

Nog vragen over een risicoanalyse?

Neem contact op met een van onze spotters

Wij reageren binnen 1 werkdag. Liever sneller geholpen? Start een chat!

Categorie: Kansen en bedreigingen

Joep Verhoeven

Spotter

Het idee voor LocisSpotter is een aantal jaar geleden ontstaan. In eerste instantie voerden we de meeste handelingen handmatig uit. Zo was het -net als voor onze klanten wanneer ze het zelf bijhouden- een tijdrovende klus, maar door onze expertise konden we dit toch als dienst aan onze klanten aanbieden. Inmiddels zijn veel handelingen geautomatiseerd. Hierdoor is de informatie betrouwbaar en direct voorhanden. Ik ben erg trots op LocisSpotter.

Bij één locatie is het al prettig als wij het werk uit handen nemen, maar zeker als het om meerdere locaties gaat, besparen klanten enorm veel tijd door deze klus aan ons uit te besteden. Doordat we LocisSpotter steeds verder hebben doorontwikkeld, kunnen we deze dienst voor een mooie prijs aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat een klant met een abonnement op LocisSpotter een goede deal maakt. Het bespaart tijd, je wordt tijdig geïnformeerd én doordat alle ‘spotters’ ervaren adviseurs zijn op allerlei gebieden kunnen ze ook direct handelen wanneer zich een probleem voordoet en aan de slag om dit op te lossen. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van andere collega’s, zoals een jurist. Zo hoeft een klant niet op zoek naar een andere partij die hem verder kan helpen, maar kan alles via ‘uw eigen spotter’ geregeld worden.

Lees meer over Joep Verhoeven>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.