Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Juridisch

Activiteitenbesluit: wat kan je er tegen doen?

18 Jun 2019 Jonathan Vrijman

Bedrijven moeten in verschillende situaties voor activiteiten een melding Activiteitenbesluit indienen. Dit kan zijn bij het oprichten of uitbreiden van een bedrijf, maar ook als er een nieuwe installatie in de inrichting geplaatst wordt. Het kan natuurlijk voorkomen dat er een melding is ingediend door een naburig bedrijf voor een milieubelastende activiteit, die een nadelig effect kan hebben op jouw eigen bedrijfsvoering.

Maar wat valt er dan eigenlijk tegen te doen? Kan je dan bezwaar maken, net als bij een vergunning? Een zienswijze indienen? Of is er geen andere mogelijkheid dan de gevolgen te accepteren? In dit artikel worden de mogelijkheden toegelicht.

Melding: andere regels dan vergunning

De regels met betrekking tot een melding Activiteitenbesluit zijn anders dan bij een vergunningaanvraag. Stel dat jij als eigenaar op de hoogte bent gebracht van het feit dat er een vergunning verleend is voor een bedrijf naast jouw inrichting waar met de nieuwe activiteiten hevige trillingen worden veroorzaakt. Dit kan een risico zijn voor jouw bedrijfsvoering. Jij kunt dan bezwaar aantekenen of een zienswijze indienen. Deze moet het bevoegd gezag vervolgens behandelen, waarna men het besluit van vergunningverlening moet heroverwegen. Als dat nog niet het gewenste resultaat oplevert, kun jij daarna in beroep gaan bij de rechter.

Deze stappen zijn bij een melding Activiteitenbesluit helaas niet mogelijk. De wetgeving staat dit niet toe, want er wordt geen vergunning verleend. Wat je wel kunt doen is uitzoeken of het terecht is dat er met een melding Activiteitenbesluit is gedaan of dat er toch een vergunningtraject noodzakelijk was. Een andere mogelijkheid is nagaan of dat er in jouw ogen maatwerkvoorschriften nodig zijn. Deze stappen worden hieronder nader toegelicht.

Wanneer is er wel een vergunning nodig?

Als de melding is geaccepteerd, moet het zo zijn dat de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting, geen grenswaarden overschrijden. In bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht wordt per activiteit aangegeven vanaf welk moment een bedrijf een vergunning moet hebben om de activiteit uit te kunnen voeren. Via deze link is te zien om welke activiteiten dit gaat.

Het is de taak van de overheid om erop toe te zien dat de juiste procedure wordt gevolgd en de regels met betrekking tot milieubelasting worden nageleefd.

Bij overschrijding normen: handhavingsverzoek

Voor milieuaspecten als geluid, geur en luchtverontreiniging zijn er grenzen die je niet mag overschrijden. Als jij het idee hebt dat een bedrijf de normen van het Activiteitenbesluit overschrijdt waarvoor een melding is gedaan, kun je een handhavingsverzoek indienen bij het bevoegd gezag. Dit kan ertoe leiden dat er metingen worden verricht bij de inrichting. Het kan echter ook voorkomen dat een handhavingsverzoek niet wordt gehonoreerd. Dan kan jij ook hier tegen in bezwaar en vervolgens in beroep gaan.

Verzoek om maatwerkvoorschriften

Is het handhavingsverzoek niet toegekend of heeft de handhaving niet het gewenste effect gehad? Dan kan jij ervoor kiezen om bij het bevoegd gezag aan te geven dat er maatwerkvoorschriften moeten worden ingesteld, omdat het Activiteitenbesluit in jouw optiek niet voorziet in voldoende bescherming tegen milieubelasting van de inrichting in jouw omgeving. Dit gebeurt vaker bij een burger versus een bedrijf, maar kan natuurlijk ook bij bedrijven onderling. In dat geval zal jij bij het bevoegd gezag een verzoek om een maatwerkvoorschrift moeten doen, en dan kan het bevoegd gezag bepalen of het Activiteitenbesluit van kracht kan blijven, of dat er maatwerkvoorschriften toegepast moeten worden, omdat de milieubelastende effecten zo hoog zijn in jouw omgeving, dat het Activiteitenbesluit jou daarin onvoldoende beschermt. Als het bevoegd gezag jou hierin niet tegemoet komt, kan je weer bezwaar aantekenen. Mocht dit bezwaar worden afgewezen, dan kan je weer ten strijde trekken tegen het besluit middels een beroep.

Wil jij meer informatie over maatwerkvoorschriften, dan kan je het beste een kijkje nemen op de website van InfoMil. Hierin staat veel informatie over wat maatwerkvoorschriften zijn, hoe dit in de praktijk toegepast wordt en welke procedures met het inzetten van dit middel gemoeid zijn. [1]

Jouw belang, ons advies

Tegen een melding Activiteitenbesluit is niet direct bezwaar of beroep mogelijk. Wel kan je een handhavingsverzoek indienen, waardoor bezwaar en beroep mogelijk wordt. Of je kunt bij het bevoegd gezag vragen om maatwerkvoorschriften.

Ondervindt jij of jouw onderneming nadelige effecten van een melding Activiteitenbesluit die door de gemeente geaccepteerd is? Het is van belang dat, indien jij het niet eens bent met een besluit, de juiste procedure wordt gevolgd en dat je inhoudelijk weet wat er in bijvoorbeeld een handhavingsverzoek moet staan. Onze adviseurs van Locisspotter zijn gespecialiseerd in het inzetten van strategische middelen om een beslissing van het bevoegd gezag ongedaan te maken of de (te verwachten) schade voor jouw onderneming maximaal te beperken.

Om dit soort situaties zo vroeg mogelijk te ‘tackelen’, kan jij gebruikmaken van Locisspotter. Met onze attenderingsservice kunnen wij voor jou in de gaten houden wanneer een omgevingsvergunning wordt verleend of een melding Activiteitenbesluit wordt geaccepteerd, waardoor wij jou op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in jouw omgeving. Indien gewenst kunnen wij namens jou vervolgstappen nemen, zodat jij volledig ontzorgd bent in jouw omgevingsmanagement.

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden of heb jij nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

[1] https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale-regels/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/maatwerk/

Categorie: Juridisch

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.