Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Een risicoanalyse van uw omgeving: zo werkt dat

17 Jun 2024

Als ondernemer bent u natuurlijk volop bezig om alle ballen in de lucht te houden. U wilt de bedrijfsprocessen verbeteren, klanten helpen en het personeel ondersteunen en helpen te groeien. Een belangrijk aspect wordt echter nog weleens vergeten. 

Dit aspect is een onderdeel van goed omgevingsmanagement: een (ruimtelijke) risicoanalyse van uw omgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf in de directe omgeving. In dit artikel leest u hoe u een goede risicoanalyse voor uw onderneming maakt.

Welke omgevingsrisico’s bestaan er voor mijn onderneming?

Het is allereerst van belang om te weten welke risico’s er spelen, op korte en lange termijn. Een aantal risico’s kunnen voor u al helder in beeld zijn, maar wellicht zijn er risico’s waar u nog geen rekening mee had gehouden. Onderschat ze niet! Zo kan het zijn dat u een transportbedrijf runt, en dat vanwege een evenement de weg naar uw onderneming wordt versperd voor de vrachtauto’s. Of u bent een producent van gevaarlijke stoffen en er wordt in de directe omgeving van uw onderneming een kinderdagverblijf gebouwd. Het kan ook gebeuren dat tegenover uw bedrijf een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Zo zijn er nog veel meer scenario’s denkbaar. Het is voor een onderneming van groot belang om te weten wat er in de omgeving gebeurt, omdat deze ontwikkelingen risico’s met zich mee kunnen brengen voor uw bedrijfsvoering. Hieronder leggen we uit waarom.

Waarom zijn omgevingsontwikkelingen van belang?

De ontwikkelingen zijn van belang, omdat ze uw bedrijfsvoering kunnen beschadigen of remmen. Het  geluid dat uw activiteiten produceren geeft nu misschien geen problemen voor uw omgeving. Wordt er echter tegenover uw inrichting een woning gebouwd, dan kan het zijn dat uw bedrijf ineens in overtreding is, omdat woningen gelden als geluidgevoelig object en de normen uit het Activiteitenbesluit of uw omgevingsvergunning worden overschreden. Als u tijdig een zienswijze indient, kunnen dit soort problemen vaak worden voorkomen.

Ditzelfde geldt voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, en onder strenge vergunning-voorschriften vallen. Als de overheid het bestemmingsplan wijzigt en voornemens is een ontwikkeling in de omgeving in gang te zetten, zoals woningen of een school, dan kan dit invloed hebben op uw risicocontour. Als u niet tijdig uw bezwaren aangeeft, kunt u hiermee in de problemen komen. Hoge kosten voor het nemen van maatregelen om de invloed van uw bedrijvigheid op de omgeving te beperken, zijn hierbij zeer reëel. 

Toekomstige & ondergrondse ontwikkelingen

Dit geldt overigens niet alleen voor uw huidige bedrijfsvoering, maar ook als u zou willen uitbreiden of  veranderen. Ook dan dient u met toekomstige ontwikkelingen rekening te houden. 

Ondergrondse ontwikkelingen kunnen eveneens interessant zijn om in de gaten te houden. Als de gemeente besluit tot het aanleggen van glasvezel, kan dit voor uw bedrijf kansen bieden om hierop aan te sluiten. Het aanleggen van een ondergrondse gasleiding zou dan juist weer een bedreiging kunnen betekenen, bijvoorbeeld als de ATEX-richtlijn op u van toepassing is.

Wees als bedrijf altijd scherp

Bij een goed openbaar bestuur zou u als bedrijf op de hoogte moeten worden gehouden als ontwikkelingen uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden, maar dit is vaak niet het geval. De gemeente of de ontwikkelaar houdt vaak te weinig rekening met bedrijven in de omgeving. Daarom dient u hier zelf scherp op te zijn en te zorgen dat u tijdig op de hoogte bent van ontwikkelingen en hier indien nodig snel op kunt reageren. Voor aangevraagde omgevingsvergunningen geldt een zienswijzetermijn van zes weken. In deze tijd moet u dus:

  •       Op de hoogte zijn van het plan;
  •       Inhoudelijk beoordelen of de ontwikkelingen schadelijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering;
  •       Tijdig een zienswijze indienen.

Snel handelen is hierbij dus van groot belang. Maar hoe houdt u dit nu in de gaten? 

Hoe kunt u omgevingsontwikkelingen in de gaten houden?

Wat voor u van belang is, is dat de ontwikkelingen nabij uw omgeving geen invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Wees daarom goed voorbereid op wijzigingen van het bestemmingsplan of omgevingsplan en vergunningaanvragen in de omgeving. De gemeente moet allereerst openbaar bekendmaken dat zij het bestemmingsplan wil gaan vaststellen. Staat er iets in het ontwerp dat invloed kan hebben op uw bedrijfsvoering? Dan kunt u een zienswijze indienen. Zes weken na de vaststelling van het definitief voorgestelde bestemmingsplan treedt het in werking. 

Omgevingsanalyse: laat u ontzorgen door LocisSpotter

Met de dienstverlening van LocisSpotter voorkomt u dat gewijzigde bestemmingsplannen en aangevraagde omgevingsvergunningen ongemerkt aan u voorbijgaan. Met onze attenderingstool kunnen wij voor u in de gaten houden wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld en of er voor uw bedrijfsvoering gevaren op de loer liggen. U kunt aangeven welke ontwikkelingen u relevant vindt, zodat we u hierop tijdig kunnen attenderen. Ook kunnen wij een zienswijze of beroep voor u indienen. 

Ten slotte bestaat ook de mogelijkheid om in de gaten te houden welke ontwikkelingen gaande zijn bij uw concurrent. Mocht er sprake zijn van een verandering of uitbreiding in de bedrijfsvoering waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, kunt u ons vragen om dit voor u in de gaten te houden en u tijdig te attenderen wanneer er een wijziging gaat plaatsvinden. Ook hiertegen kunt u als belanghebbende een zienswijze en later een bezwaar indienen. Vraag ons vrijblijvend om informatie of vraag een offerte aan.

Categorie: Kansen en bedreigingen

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.