Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Het belang van goed omgevingsmanagement

7 Jan 2021 Jonathan Vrijman

Als ondernemer bent u natuurlijk volop bezig om alle ballen in de lucht te houden. Zo wilt u de bedrijfsprocessen verbeteren, klanten helpen en het personeel ondersteunen en helpen te groeien. Een belangrijk aspect wat nog weleens wordt vergeten, is omgevingsmanagement. Goed omgevingsmanagement kan uw onderneming maken of breken. Waarom is het van het grootste belang om te weten welke ontwikkelingen er in de buurt van uw onderneming plaatsvinden?

Wanneer doet u het goed? Een successtory…

Goed omgevingsmanagement betekent dat u het direct in de gaten heeft (of erop geattendeerd wordt) als er een ruimtelijke ontwikkeling gaande is die een bedreiging vormt voor uw bedrijfsvoering. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een appartementencomplex pal naast uw onderneming, terwijl u geluid produceert. U komt snel in actie door een zienswijze in te dienen (of door de spotters van LocisSpotter dit voor u te laten doen).

Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens deze zienswijze en komt tot de conclusie dat dit plan uw bedrijfsvoering beperkt. Hierna besluit het bevoegd gezag dat de procedure voor het realiseren van deze woningen wordt stopgezet en dat de ontwikkelaar wordt verplicht maatregelen te nemen die zijn of haar bouwplan verandert, zodat u hier geen hinder van ondervindt. Dit kan bijvoorbeeld door de appartementen op grotere afstand te zetten of door een zogeheten ‘dove gevel’ aan de zijde van uw onderneming in het bouwplan op te nemen.

Vanuit LocisSpotter hebben we voor onze klanten meermaals succesvol een zienswijze ingediend, die heeft voorkomen dat ze na vaststelling van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning zeer kostbare maatregelen hebben moeten nemen om aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit te voldoen. De baten van goed omgevingsmanagement zijn uiteindelijk vele malen groter dan de gemaakte kosten of bestede uren om dit blijvend in de gaten te houden.

Er zijn helaas ook concrete voorbeelden waar omgevingsmanagement tekortschiet.

Voorbeelden van hoe het echt mis kan gaan

Een voorbeeld in Wijk aan Zee. Bewoners zagen hier ‘plotseling’ dat er drie windmolens geplaatst werden aan de kust, pal naast het bedrijf van Tata Steel. Die zouden onder andere hun uitzicht belemmeren. Als de bewoners hier eerder van op de hoogte hadden geweest, had dit eventueel voorkomen kunnen worden, namelijk door binnen de zienswijzetermijn van 6 weken een zienswijze in te dienen tegen het plan. De termijn om een zienswijze in te dienen was in dit geval al verstreken, dus stonden de bewoners vanaf dat moment machteloos.

Ook in Alkmaar was het schrikken, toen hier plotseling een bord stond met informatie over nieuwbouw in de wijk. Bewoners hadden er rekening mee gehouden dat er ooit in de toekomst nieuwbouw zou komen op de plaats waar eerst een basisschool stond, maar zo snel en op deze wijze hadden zij niet verwacht. De gemeente had de publicatie alleen online openbaar gemaakt, waardoor geen van de bewoners dit heeft opgemerkt. Ook hier was het van belang geweest als men tijdig op de hoogte was geweest, zodat het mogelijk was geweest een zienswijze in te dienen en met de gemeente in gesprek te gaan over het plan.

Hier had het ook mis kunnen gaan…

Tot slot nog een voorbeeld uit Maashees, waar op het laatste moment een omgevingsvergunning voor een nieuw silogebouw van een veevoerbedrijf werd ingetrokken. Bewoners waren bang voor geluidsoverlast, en hebben uiteindelijk baat gehad bij het in beroep gaan tegen deze vergunning. Er bleek uiteindelijk dat in de geluidsberekeningen van de veranderingen fouten zaten, waardoor de vergunning alsnog ingetrokken kon worden. In dit geval hadden de bewoners geluk, maar waren zij niet op tijd geweest, had het wel mis kunnen gaan. Zij hadden dan extra geluidsoverlast kunnen ondervinden van het nieuwe silogebouw, mede omdat er in de aangevraagde vergunning nog een aantal fouten stonden en de eigenaar acht jaar geleden ook al andere maatregelen had moeten treffen om geluidsoverlast tegen te gaan. Deze constateringen komen soms alleen boven als er een zienswijze is ingediend om het besluit nogmaals na te gaan.
Bovenstaande scenario’s kunnen ook bij uw bedrijf ontstaan. Als er bijvoorbeeld appartementen worden gebouwd, kan dat ervoor zorgen dat u minder geluid mag gaan produceren, maar denk ook aan aanleg van nieuwe wegen, die ervoor kunnen zorgen dat de toegang tot uw bedrijf erg verslechtert. In deze gevallen is het altijd handig hiervan op de hoogte te zijn, zodat u daar passend op kunt reageren.

Hoe voorkomt u zo’n doemscenario?

Wat voor u van belang is, is dat de ontwikkelingen inj uw omgeving geen invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Een doemscenario zoals in bovenstaande voorbeelden dient te allen tijde te worden voorkomen. Wees goed voorbereid op wat er komen gaat op het gebied van wijzigingen van het bestemmingsplan en vergunningaanvragen in de omgeving. De gemeente moet allereerst openbaar bekendmaken dat zij het bestemmingsplan wil gaan vaststellen. Staat er iets in het ontwerp dat invloed kan hebben op uw bedrijfsvoering? Dan kunt u een zienswijze indienen. Zes weken na de vaststelling van het definitief voorgestelde bestemmingsplan treedt het in werking. Met de dienstverlening van LocisSpotter voorkomt u dat gewijzigde bestemmingsplannen en aangevraagde omgevingsvergunningen ongemerkt aan u voorbijgaan. Met behulp van onze attenderingstool kunnen wij voor u in de gaten houden wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld en of er gevaren op de loer liggen voor uw bedrijfsvoering. U kunt zelf aangeven welke ontwikkelingen u het meest relevant vindt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Ook kunnen wij een zienswijze of beroep voor u indienen!

Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid om in de gaten te houden welke ontwikkelingen gaande zijn bij uw concurrent. Mocht er sprake zijn van een verandering of uitbreiding in de bedrijfsvoering waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, kunt u ons vragen om dit voor u in de gaten te houden en u tijdig te attenderen wanneer er een wijziging plaats gaat vinden. Ook hiertegen kunt u als belanghebbende een zienswijze en later een bezwaar indienen.

Vraag bij ons vrijblijvend naar informatie of vraag een offerte aan.

Categorie: Kansen en bedreigingen

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.