Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl

De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft

26-06-2018 Kevin van Bommel

In de komende jaren zal stapsgewijs de nieuwe Omgevingswet haar intrede doen in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Op dit moment zijn de bestaande bestemmingsplannen nog altijd vigerend. Deze dienen ca. iedere 10 jaar te worden geactualiseerd. Het Kabinet heeft besloten deze actualiseringsplicht af te schaffen gezien de aanstaande nieuwe Omgevingswet.

 

In de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen vervangen door zogenaamde omgevingsplannen waarin de gemeenten alle zaken omtrent de ruimtelijke ordening zullen moeten bundelen. Er kan hierbij worden gedacht aan de volgende documenten: bestaande bestemmingsplannen, beheers verordeningen en andere regelingen uit bestaande verordeningen aangaande de fysieke leefomgeving.

Wanneer bestemmingsplannen nu tot en met de invoering van de Omgevingswet nog worden geactualiseerd, is dat zonde van het werk dat hierin gestoken wordt, omdat er binnen afzienbare tijd wordt overgegaan op omgevingsplannen. Zodra het nieuwe omgevingsplan van kracht wordt, is ook direct voldaan aan de actualisatieplicht.

 

Te vorderen leges i.c.m. actualiseringsplicht

De Tweede Kamer heeft in februari jl het voorstel ‘’Het wijzigen van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening: het afschaffen van de actualiseringsplicht, bekrachtigd. De Eerste Kamer neemt dit nu in behandeling waarna ook zij een besluit nemen. Een direct gevolg van deze wijziging is dat het gemeentebestuur bevoegd blijft om leges in te vorderen, zodra deze wijziging door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De bevoegdheid voor niet geactualiseerde plannen op dit moment ontbrak bij het gemeentebestuur, wanneer er daadwerkelijk geen actualisering was uitgevoerd.

 

Doorkijk naar omgevingsplan

Waar het bestemmingsplan vaak nu alleen nog gaat over een klein deel van de gemeente en dus meerdere bestemmingsplannen de gemeente beslaan, zal er straks één omgevingsplan zijn voor de hele gemeente.

Daarnaast is het omgevingsplan een veel uitgebreider plan dan het bestemmingsplan. Waar het nu alleen nog gaat over het bestemmen van bepaalde gronden en de mogelijkheden voor bouwen, voorziet het omgevingsplan straks ook in regels op het gebied van milieu, natuur en monumenten.

Is er straks dan ook weer een actualisatieplicht voor een omgevingsplan? Nee, maar wel met een tweetal uitzonderingen: wanneer in een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het omgevingsplan of wanneer er ruimtelijke regels van Rijk en/of de provincie moeten worden opgenomen in het omgevingsplan.

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden, waarna de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen afgeschaft zal worden.

Tags:

  • Omgevingswet,

  • Actualiseringsplicht,

  • Ruimtelijke ordening,

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.