Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bedrijfsinformatie

Categoriebepaling t.b.v. milieuzonering

2 Sep 2017 David Izelaar

In het bestemmingsplan wordt o.a. vastgelegd welke soort bedrijfsactiviteiten plaats mogen vinden op uw perceel. Om dit te bewerkstelligen heeft het bevoegd gezag uw inrichting voorzien van een bepaalde milieucategorie. Deze categorie bepaald welke bedrijfsactiviteiten u mag uitvoeren. Maar wat als u niet duidelijk op het netvlies heeft wat dit betekent; of u bent het niet eens met de toegekende milieucategorie? Door middel van een categoriebepaling kunnen wij u hierin adviseren.

Wat houdt de categoriebepaling in?

In beginsel worden uw situatie en eventuele toekomstige (beoogde) wijzigingen, in detail met u besproken om in beeld te brengen welke milieucategorie voor u het meest geschikt is. Hierna wordt het bestemmingsplan (bestaande uit de plankaart, voorschriften en toelichting) doorgenomen en wordt in beeld gebracht welke milieucategorie op dit moment op uw locatie van toepassing is. Op basis van het bestemmingsplan en de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering” wordt in beeld gebracht welke activiteiten hieronder vallen. Vervolgens kan worden ingeschat of de huidige categorie toereikend is.

Milieucategorieën in bestemmingsplannen zijn gebaseerd op een aantal standaard inschattingen. Ze worden bijvoorbeeld gebaseerd op het thema geluid. Voor bepaalde type bedrijven of bedrijfsactiviteiten gelden dan vaste afstanden die gewaarborgd moeten worden. De afstand van het bedrijf tot een woning moet dan bijvoorbeeld minimaal 100 of 200 meter zijn. Stel nu dat uw bedrijf ingedeeld wordt op 200 meter en de dichtstbijzijnde woningen liggen op 150 meter. Het is dan van belang om aan te tonen dat ook met de afstand van 150 de woningen voldoende beschermd worden. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden met een akoestisch onderzoek. Dit onderzoek dient dan weer als basis om de categorie in het bestemmingsplan aan te passen.

Een verkeerde milieucategorie leidt tot problemen en het mogelijk niet verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het is daarom goed om tijdig te weten of de milieuzonering op de locatie waar uw bedrijf gevestigd is voldoende is en blijft, om in de toekomst uw activiteiten uit te blijven voeren.

Indeling milieucategorie

Mocht het niet duidelijk zijn wat de indeling in een bepaalde milieucategorie voor u betekent, dan kunnen wij dit voor u in beeld brengen. Indien u het niet eens bent met de categoriebepaling van uw inrichting dan kunnen wij uw situatie beoordelen om na te gaan of een andere categorieaanwijzing beargumenteerd kan worden. Als dit mogelijk is kan een rapportage worden samengesteld waarin dit wordt vastgelegd.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning komt u erachter dat de milieucategorie waar u bent ingedeeld, tekort schiet. Volgens deze indeling kan en mag u de activiteiten niet uitvoeren zoals u nu doet. Om toch de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren die u wenst, is het noodzakelijk het bestemmingsplan te laten aanpassen zodat u de juiste categorie krijgt toebedeeld

Voordelen van LocisSpotter

Middels het uitvoeren van een Locisspotter nulmeting krijgt u inzicht in het bestemmingsplan voor uw locatie(s), en de daarbij behorende milieucategorie. Het wordt dan meteen duidelijk of de activiteiten die u uitvoert passen in de milieucategorie op uw locatie.

Indien u ervan overtuigd bent dat uw bedrijf tot een andere milieucategorie behoort dan de categorie die het bevoegd gezag u toegewezen heeft, kunnen wij u assisteren in het opstellen van een categoriebepaling waaruit blijkt dat een lagere of hogere categorie noodzakelijk is. Hiermee kunnen uw activiteiten zowel nu als in de toekomst ongestoord doorgang (blijven) vinden, zonder de hinder van planologische belemmeringen.

Categorie: Bedrijfsinformatie

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.