Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bedrijfsinformatie

Dienstverlening bij bedrijfsverplaatsing

8 Feb 2017 Joep Verhoeven

Uw bedrijf moet uw vertrouwde omgeving verlaten, de gemeente heeft andere plannen voor dit gebied en de activiteiten van uw bedrijf vallen niet (meer) binnen die visie; of u heeft er zelf voor gekozen om te verplaatsen naar een locatie die meer mogelijkheden biedt. Mogelijk heeft u al een nieuwe bedrijfslocatie op het oog. Maar bent u er wel van verzekerd dat u nu –en in de toekomst– uw activiteiten kunt ontplooien op de manier die u voor ogen hebt?

Uw bedrijf moet uw vertrouwde omgeving verlaten, de gemeente heeft andere plannen voor dit gebied en de activiteiten van uw bedrijf vallen niet (meer) binnen die visie; of u heeft er zelf voor gekozen om te verplaatsen naar een locatie die meer mogelijkheden biedt. Mogelijk heeft u al een nieuwe bedrijfslocatie op het oog. Maar bent u er wel van verzekerd dat u nu –en in de toekomst– uw activiteiten kunt ontplooien op de manier die u voor ogen hebt?

Op de nieuwe locatie…

Als de nieuwe bedrijfslocatie voldoende mogelijkheden biedt voor uw onderneming, dan moet u nog diverse zaken regelen, waaronder:

 • Aanvragen van vergunning of melding
  Indien uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan dient u 4 weken voor het aanvangen van de activiteiten op de nieuwe bedrijfslocatie een melding in te dienen bij het bevoegd gezag. Als uw activiteiten vergunningplichtig zijn op grond van Bijlage I van het Besluit Omgevingsrecht, dan moet u een vergunning aanvragen. De doorlooptijd van een vergunning bedraagt 26 weken en het is dan ook van belang dat u dit tijdig in gang zet!
 • Akoestisch onderzoek
  Mogelijk zal het bevoegd gezag u de verplichting opleggen om een akoestisch onderzoek uit te voeren op de nieuwe bedrijfslocatie om aan te tonen dat uw bedrijfsactiviteiten vanuit geluids oogpunt inpasbaar zijn binnen de beschikbare geluidsruimte. Dit is sterk afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten, maar als u bijvoorbeeld veel vervoersbewegingen uitvoert en de nieuwe locatie ligt op korte afstand van een woonwijk, dan moet u er rekening mee houden dat geluid een belangrijk milieuaspect kan zijn.
 • Bodemonderzoek
  Indien u bodembedreigende activiteiten heeft uitgevoerd, dan moet u bij het staken van deze activiteiten binnen 3 maanden een bodemonderzoek overhandigen aan het bevoegd gezag, het zogeheten eindsituatie bodemonderzoek. Bovendien zult u op de nieuwe locatie, voordat u begint met de bodembedreigende activiteiten, een nulsituatie-bodemonderzoek moeten uitvoeren.
 • Opslag gevaarlijke stoffen
  Indien u gevaarlijke stoffen op gaat slaan dan moet de opslagvoorziening aan bepaalde eisen voldoen. Vaak is het verstandig om hier in een vroeg stadium rekening mee te houden. In sommige gevallen zijn er namelijk bouwkundige aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen (zoals de PGS 15).

Voordelen van LocisSpotter

Met onze brede kennis kunnen wij uw bedrijfsverplaatsing soepeler laten verlopen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt in beeld gebracht wat de specifieke situatie van –en veranderingen voor– uw bedrijf zijn.

Met een bestemmingsplantoets kunnen we controleren of uw bestaande (of toekomstige) bedrijfsactiviteiten passen binnen het bestemmingsplan dat op de nieuwe vestigingslocatie van toepassing is. Door middel van een nulmeting kunt u een goed beeld verkrijgen van de mogelijkheden, en de beperkingen, van een perceel. Tijdens deze nulmeting wordt u tevens op de hoogte gebracht van eventuele bijzondere kenmerken, zoals bodemverontreiniging, cultuurtechnische of archeologische waarde van het perceel. 

Als de daadwerkelijke bedrijfsverplaatsing nog even op zich laat wachten, houdt LocisSpotter in de tussenliggende tijd bij welke ontwikkelingen zich rondom uw toekomstige perceel plaats vinden, zodat u niet voor verrassingen komt als u daadwerkelijk tot bedrijfsverplaatsing over gaat.

 

Categorie: Bedrijfsinformatie

Joep Verhoeven

Spotter

Het idee voor LocisSpotter is een aantal jaar geleden ontstaan. In eerste instantie voerden we de meeste handelingen handmatig uit. Zo was het -net als voor onze klanten wanneer ze het zelf bijhouden- een tijdrovende klus, maar door onze expertise konden we dit toch als dienst aan onze klanten aanbieden. Inmiddels zijn veel handelingen geautomatiseerd. Hierdoor is de informatie betrouwbaar en direct voorhanden. Ik ben erg trots op LocisSpotter.

Bij één locatie is het al prettig als wij het werk uit handen nemen, maar zeker als het om meerdere locaties gaat, besparen klanten enorm veel tijd door deze klus aan ons uit te besteden. Doordat we LocisSpotter steeds verder hebben doorontwikkeld, kunnen we deze dienst voor een mooie prijs aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat een klant met een abonnement op LocisSpotter een goede deal maakt. Het bespaart tijd, je wordt tijdig geïnformeerd én doordat alle ‘spotters’ ervaren adviseurs zijn op allerlei gebieden kunnen ze ook direct handelen wanneer zich een probleem voordoet en aan de slag om dit op te lossen. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van andere collega’s, zoals een jurist. Zo hoeft een klant niet op zoek naar een andere partij die hem verder kan helpen, maar kan alles via ‘uw eigen spotter’ geregeld worden.

Lees meer over Joep Verhoeven>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.