Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bedrijfsinformatie

4 Oct 2018 Joep Verhoeven

Damen Verolme is één van Nederlands grootste scheeps- en off-shore werven. Op haar locatie in Rozenburg worden schepen en off-shore objecten gebouwd, gerenoveerd en gerepareerd. Een gemis bij deze activiteiten was het kunnen slopen van schepen en off-shore objecten. Dit is mogelijk gemaakt door een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen waarbij het mogelijk is gemaakt dat schepen en off-shore objecten volledig ontmanteld en gesloopt kunnen worden binnen de eigen werf van Damen Verolme.

Als onderdeel van deze vergunningaanvraag was het noodzakelijk om een mer-beoordeling uit te voeren om de impact van deze verandering op de omgeving van de locatie te toetsen.

De reden voor de mer-beoordeling komt voort uit het Besluit milieueffectrapportage. In onderdeel D, onder categorie 32.6 .1 is bepaald dat een mer-beoordelingsplicht geldt voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productieoppervlak van 50.000 m2 of meer.

In de mer-beoordeling van Damen-Verolme lag de nadruk op de (verandering van de) activiteiten zoals snijbranden, lassen, gutsen, slijpen, bikken en hameren alsmede de demontage van mechanische en elektronische installaties.

Locatie

De hoofdfunctie van het gebied waarbinnen de activiteiten plaatsvinden is industrieel. De activiteiten van Damen Verolme leveren hieraan geen negatieve bijdrage. Voor de lozing van het afvalwater beschikt Damen Verolme reeds over een waterwetvergunning op het nabijgelegen oppervlaktewater. De locatie ligt niet in of nabij wetlands en Natura 2000 gebieden. De locatie ligt ook niet nabij landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

De conclusie is daarom dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de omgeving.

Potentiële effect

Voor de potentiële effecten is met name gekeken naar geluid en luchtkwaliteit. Voor deze twee deelaspecten zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Uit geen van deze onderzoeken is een negatieve bijdrage gebleken. Ten slotte is het aspect bodem en oppervlaktewater beschouwd. Dit betrof onder meer het risico op het vrijkomen en lozen van verontreinigd afvalwater op de bodem en/of het oppervlaktewater. Omdat er bij het slopen vloeistofdichte voorzieningen worden aangebracht is het risico op verontreiniging verwaarloosbaar.

De conclusie van het potentiële effect is derhalve dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Besluit

De provincie Zuid-Holland heeft positief op deze mer-beoordeling besloten. Daarmee is vergunningverlening en dus ook realisatie van dit project mogelijk gemaakt.

LocisSpotter en mer-beoordeling

Wilt u op de hoogte blijven van plannen rondom milieu en ruimtelijke plannen? Probeer dan eenvoudig onze tool 3 maanden gratis en ontdek de voordelen van meldingen rondom uw omgeving!

Probeer 3 maanden gratis

Categorie: Bedrijfsinformatie

Joep Verhoeven

Spotter

Het idee voor LocisSpotter is een aantal jaar geleden ontstaan. In eerste instantie voerden we de meeste handelingen handmatig uit. Zo was het -net als voor onze klanten wanneer ze het zelf bijhouden- een tijdrovende klus, maar door onze expertise konden we dit toch als dienst aan onze klanten aanbieden. Inmiddels zijn veel handelingen geautomatiseerd. Hierdoor is de informatie betrouwbaar en direct voorhanden. Ik ben erg trots op LocisSpotter.

Bij één locatie is het al prettig als wij het werk uit handen nemen, maar zeker als het om meerdere locaties gaat, besparen klanten enorm veel tijd door deze klus aan ons uit te besteden. Doordat we LocisSpotter steeds verder hebben doorontwikkeld, kunnen we deze dienst voor een mooie prijs aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat een klant met een abonnement op LocisSpotter een goede deal maakt. Het bespaart tijd, je wordt tijdig geïnformeerd én doordat alle ‘spotters’ ervaren adviseurs zijn op allerlei gebieden kunnen ze ook direct handelen wanneer zich een probleem voordoet en aan de slag om dit op te lossen. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van andere collega’s, zoals een jurist. Zo hoeft een klant niet op zoek naar een andere partij die hem verder kan helpen, maar kan alles via ‘uw eigen spotter’ geregeld worden.

Lees meer over Joep Verhoeven>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.