Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Juridisch

Ruimtelijke Onderbouwing

16 Jan 2017 Maarten Pauwels

Indien jij van plan bent om te gaan bouwen en de plannen niet binnen de reikwijdte van het huidig bestemmingsplan passen, dan zul je een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan dient vergezeld te worden van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing kan in feite beschouwd worden als een uitgebreide toetsing van een beoogde ontwikkeling aan de principes van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In deze onderbouwing worden de belangrijkste onderwerpen uit het bestemmingsplan toegelicht en wordt beschreven hoe de geplande ontwikkeling deze factoren zal beïnvloeden.

Er wordt ingegaan op de relatie van het project met het geldende bestemmingsplan en waarom het te realiseren project past binnen de huidige en toekomstige visie van het gebied. Hierbij komen o.a. milieuaspecten, archeologie, cultuurhistorische belangen en de eigendomssituatie aan bod.

Afwijken van jouw bestemmingsplan

Om af te wijken van het bestemmingsplan moet op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor wordt een uitgebreide procedure van 26 weken gevolgd. Indien de gemeente de activiteit toe wil staan moet zij hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opstellen. In veel gevallen zal de aanvrager van de omgevingsvergunning echter door de gemeente verzocht worden een rapportage aan te leveren waarin de nodige ruimtelijke onderbouwing al grotendeels is voorbereid.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, moet jij naast jouw bouwplannen dus veelal ook een ruimtelijke onderbouwing indienen. Net als bij de vaststelling van een bestemmingsplan is in dit geval ook de Wet geluidhinder van toepassing, en moet in detail gekeken worden naar de akoestische consequenties van de beoogde ontwikkeling.

In het geval dat de uitbreiding of wijziging van jouw bedrijfsactiviteiten niet past binnen het huidige bestemmingsplan / omgevingsplan moet dit bestemmingsplan aangepast worden. Om aan te tonen dat de uitbreiding wel voldoende bescherming biedt voor de omgeving is een ruimtelijke onderbouwing nodig. In een ruimtelijke onderbouwing worden alle relevante ruimtelijke en milieuthema’s beschreven en getoetst op bescherming van de omgeving.

Hulp van LocisSpotter

De vraag voor een ruimtelijke onderbouwing komt vrijwel altijd tegelijkertijd met de vraag voor een omgevingsvergunning. De inhoud van een ruimtelijke onderbouwing en de inhoud van een aanvraag voor een omgevingsvergunning komt op heel veel vlakken overeen. Het is dus zaak deze tegelijkertijd op te pakken. Dit scheelt tijd en kosten en voorkomt dat beide stukken elkaar tegenspreken. Zonder ruimtelijke onderbouwing is er geen wijziging van het bestemmingsplan mogelijk, kleine uitzonderingen daargelaten.
LocisSpotter helpt bij steeds serieuze aandacht aan de ruimtelijke onderbouwing te besteden en begeleidt bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Voordelen van LocisSpotter

Een LocisSpotter pakket geeft jou een beeld van de huidige situatie, zodat jij vooraf al weet of jouw geplande activiteiten wel of niet mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan.

Met het Basis of Premium pakket wordt jij geïnformeerd over geplande wijzigingen van het bestemmingsplan of aanpassingen in jouw omgeving voordat het te laat is en je hier niets meer tegenin kunt brengen.

LocisSpotter houdt jouw omgeving in de gaten, informeert je tijdig en mocht het nodig zijn om in actie te komen dan kunnen we je ook hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met het indienen van een zienswijze.

Nog vragen over ruimtelijke onderbouwing?

Neem contact op met een expert

Wij reageren binnen 1 werkdag. Liever sneller geholpen? Bel ons direct! tel. 0180 614378.

Categorie: Juridisch

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.