Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Omgevingsmanagement: Hoe doe je dat?

17 Jun 2024 Jonathan Vrijman

Ruimtelijke ontwikkeling is een onderwerp dat voor elk bedrijf relevant is. Als bij een project aan de voorkant onvoldoende rekening wordt gehouden met stakeholders, de omgeving en procedures en wet- en regelgeving, kan er vertraging ontstaan, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wat is omgevingsmanagement?

Ruimtelijke ontwikkeling is een onderwerp dat voor elk bedrijf relevant is. Als bij een project aan de voorkant onvoldoende rekening wordt gehouden met stakeholders, de omgeving en procedures en wet- en regelgeving, kan er vertraging ontstaan, met alle (financiële) gevolgen van dien. Goed omgevingsmanagement is dan ook een must.

Maar wat is precies omgevingsmanagement? Omgevingsmanagement is het beheersen van projecten met inachtneming van variabelen als stakeholders en de omgeving. Veel bedrijven weten echter niet waar ze aan moeten beginnen, daarom besteden we in dit artikel aandacht aan hoe omgevingsmanagement moet worden aangepakt. Aan de hand van drie thema’s helpen we u op weg naar duurzaam omgevingsmanagement.

Hoe ga ik met mijn stakeholders om?

Primaire stakeholders, zoals directie en investeerders, hebben binnen projecten een belangrijke rol. Zij beslissen tenslotte hoe de knikkers worden verdeeld. Daarom is het van belang om het vertrouwen van de stakeholders te winnen. Als u de stakeholders wilt overtuigen van het belang van omgevingsmanagement, zorg dan dat u goed voorbereid bent, weet wat u wil bereiken en waarom dit voor het bedrijf relevant is. Door openheid vanaf de start ontstaat vertrouwen en is de kans groter dat u de stakeholders aan uw zijde vindt. Neem hen dan ook mee in uw planvorming, zodat zij vroegtijdig weten wat er moet gebeuren, wanneer en tegen welke prijs. Gaat de aanvraag toch meer tijd kosten? Wacht dan niet te lang met het attenderen van de stakeholders. Hoe eerder, hoe beter. Voor een goede omgevingsstrategie kunt u ook derden inschakelen.

Deze proactieve houding is ook van belang richting secundaire stakeholders, zoals omwonenden of andere bedrijven in de omgeving van uw inrichting. Deze stakeholders hebben geen direct belang bij uw organisatie, maar kunnen wel invloed hebben op uw onderneming. Als u gaat verbouwen, een nieuw project gaat starten of andere veranderingen toepast, kunt u de klachten omtrent lawaai of vervoersbewegingen beter voor zijn. Laat de belanghebbenden in de omgeving weten wat er gaat gebeuren, hoe lang dit zal duren en met welke overlastgevoelige gevolgen dit gepaard kan gaan. Hierdoor vergroot u het draagvlak bij de belanghebbenden en houdt u grip op uw omgeving. Daarbij is overlast een politiek gevoelig thema en kunnen klachten ook leiden tot imagoschade, wat weer invloed kan hebben op de stakeholders. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben belanghebbenden recht op inspraak en kunnen er vragen worden gesteld, die kunnen leiden tot vertraging. Kortom: zorg voor een goed plan, leg het voor aan de stakeholders en maak na de interne besluitvorming aan de omgeving bekend wat er gaat gebeuren. Duidelijk, transparant, snel, en dus efficiënt!

Vergunningen, procedures en wet- en regelgeving

Bij omgevingsmanagement komt vaak meer kijken dan u zou denken, zowel intern als extern. Start u een bedrijf, dan zult u mogelijk een melding moeten indienen of een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Al snel kunnen daar meer eisen aan kleven. Zo kan het zijn dat u een bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren. Een bedrijf van grotere omvang kan bijvoorbeeld verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren.

Heeft u al een bedrijf? Ook dan is dit thema voor u van toepassing. Het bevoegd gezag kan u vragen een verouderde vergunning te actualiseren door middel van een ambtshalve wijziging of een revisievergunning. Of u moet  een milieuneutrale wijziging indienen als er een verandering in uw bedrijf plaatsvindt die invloed heeft op de bestaande vergunning. Bovendien is het mogelijk dat u door het uitbreiden van activiteiten een nieuwe omgevingsvergunning nodig hebt. Ook dit kan gepaard gaan met het uitvoeren van aanvullende onderzoeken. Wees u ervan bewust dat dit soort zaken veel tijd vragen en/of kosten met zich meebrengen. Ons advies is om voor dit soort zaken derden in te schakelen met juridische kennis, ter beperking van de kosten en de lengte van de procedure.

Bovendien wordt binnenkort de Omgevingswet van kracht, die verschillende wetten bundelt en vereenvoudigt en de Algemene Maatregelen van bestuur (AMvB) zal reduceren. Het is belangrijk van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Zo wordt in de Omgevingswet de ‘milieubelastende activiteit’ geïntroduceerd. Dit houdt in dat voor de afbakening van een nieuwe vergunning niet meer de gehele inrichting centraal staat, maar slechte de (milieubelastende activiteit) waarvoor een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. Ook participatie is een nieuwe pijler in de Omgevingswet. Hiermee wordt het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij projecten een verplicht onderdeel van het vergunningtraject. Voor meer informatie kunt u de site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ raadplegen. Hier wordt de aankomende Omgevingswet nader toegelicht.

Houd ontwikkelingen in de gaten

Goed omgevingsmanagent kenmerkt zich ook door altijd op de hoogte te zijn van zaken die zich afspelen buiten het hekwerk van uw bedrijf. In een dynamische omgeving kan er snel iets veranderen. Heeft u bijvoorbeeld een inrichting met veel gevaarlijke stoffen? Het kan de risicocontour beïnvloeden als er op beperkte afstand van uw inrichting een nieuwe woonwijk of bedrijfspand wordt gebouwd. Wees altijd op de hoogte van wat er zich in de omgeving van uw bedrijf afspeelt en nog belangrijker: wees het voor! Het is vervelend als u voor verrassingen komt te staan en halsoverkop in actie moet komen.

LocisSpotter neemt u deze zorgen uit handen; met onze attenderingsservice halen wij alle bekendmakingen op en laten wij het u weten wanneer er zich ontwikkelingen afspelen in uw omgeving, gebaseerd op wat u belangrijk vindt. Onze spotters interpreteren de bekendmakingen en selecteren de voor u relevante bekendmakingen op basis van juridische kennis. Deze bekendmakingen sturen we deze tijdig naar u op. Regelmatig komen we nieuwe vergunningaanvragen tegen, die van invloed zijn op onze klanten. Mogelijk zijn deze ook van invloed op hun bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat uw bedrijf in dit kader in de knel komt, moet u in zo’n geval actie ondernemen. U kunt tegen een omgevingsvergunning altijd bezwaar maken of een zienswijze indienen. Indien gewenst kunnen we ook dat voor u op ons nemen. Een bezwaar of een zienswijze tegen een omgevingsvergunning moet meestal binnen zes weken zijn ingediend. Wacht daarom ook hiermee niet te lang! Vraag bij ons vrijblijvend om informatie of vraag een offerte aan.

Categorie: Kansen en bedreigingen

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.