Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Normaal maatschappelijk risico

12 Oct 2017 Ad Schreijenberg

Normale maatschappelijke ontwikkelingen vinden in elke gemeente plaats en kunnen planschade veroorzaken. Behoren deze ontwikkelingen in beginsel tot normaal maatschappelijk risico?

 

Eigenaren van een vrijstaande woning zien gestapelde nieuwbouw verrijzen op 28 meter van hun perceel. Zij claimen planschade. De Afdeling heeft overwogen dat een waardevermindering van vijf procent als gevolg van een normale maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw op een inbreidingslocatie, die bovendien in de lijn der verwachtingen lag, voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten.

De eigenaren van een vrijstaande woning in Beuningen hebben verzocht om vergoeding van planschade die zij zeggen te lijden door een bestemmingsplan dat op 28 meter van hun woning nieuwe (gestapelde) woningbouw toestaat. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders van Beuningen zich terecht heeft gebaseerd op een planschade-advies waarin is opgenomen dat een normaal maatschappelijk risico geldt van 2,65 procent van de waarde van het perceel.

Standvast, de woningstichting die de gestapelde woningbouw realiseert, heeft in hoger beroep betoogd dat de rechtbank buiten de omvang van het geschil is getreden door een eigen motivering te geven ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico. Standvast meent dat de planschade geheel tot het normaal maatschappelijk risico had moeten worden gerekend.

De Afdeling heeft overwogen dat het bestuursorgaan weliswaar beoordelingsruimte toekomt bij de vaststelling van het normaal maatschappelijk risico, maar dat de rechter feiten kan aanvullen en de feiten die aan het besluit ten grondslag zijn gelegd anders kan waarderen dan het bestuursorgaan in het besluit heeft gedaan.

Vervolgens is de Afdeling ingegaan op de door Standvast opgeworpen vraag of het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de planschade niet geheel onder het normaal maatschappelijk risico valt. De Afdeling heeft in dat kader overwogen dat inbreiding van woningen in een bestaande woonkern in beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling is. Ook heeft de Afdeling, in tegenstelling tot de rechtbank, overwogen dat (gestapelde) nieuwbouw op deze locatie in de lijn der verwachtingen lag. Ook in de directe omgeving is immers gestapelde woningbouw aanwezig.

Ten slotte heeft de Afdeling de vraag beantwoord of een waardevermindering van vijf procent als gevolg van een normale maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw op een inbreidingslocatie, die bovendien in de lijn der verwachtingen lag, zodanig zwaar is dat deze schade niet voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten. De Afdeling heeft geconcludeerd dat een waardevermindering van vijf procent van de waarde in deze categorie gevallen in beginsel tot het normaal maatschappelijk risico van de aanvrager behoort.

ABRvS 21juni 2017, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2017:1653

 

Voordelen van LocisSpotter

Ons advies is om vooraf een gedegen risicoanalyse op te stellen. Deze analyse brengt aan het licht of het nodig en mogelijk is planschade in te dienen tegen de ruimtelijke ontwikkeling, en wat de haalbaarheid is om uiteindelijk de schade vergoed te krijgen. Met het pakket van LocisSpotter bent u altijd op de hoge van de laatste ontwikkeling van ruimtelijke ordening in uw gebied. 

Nog vragen over planschade en normaal maatschappelijk risico?

Neem contact op met een van onze spotters

Wij reageren binnen 1 werkdag. Liever sneller geholpen? Start een chat!

Categorie: Kansen en bedreigingen

Joep Verhoeven

Spotter

Het idee voor LocisSpotter is een aantal jaar geleden ontstaan. In eerste instantie voerden we de meeste handelingen handmatig uit. Zo was het -net als voor onze klanten wanneer ze het zelf bijhouden- een tijdrovende klus, maar door onze expertise konden we dit toch als dienst aan onze klanten aanbieden. Inmiddels zijn veel handelingen geautomatiseerd. Hierdoor is de informatie betrouwbaar en direct voorhanden. Ik ben erg trots op LocisSpotter.

Bij één locatie is het al prettig als wij het werk uit handen nemen, maar zeker als het om meerdere locaties gaat, besparen klanten enorm veel tijd door deze klus aan ons uit te besteden. Doordat we LocisSpotter steeds verder hebben doorontwikkeld, kunnen we deze dienst voor een mooie prijs aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat een klant met een abonnement op LocisSpotter een goede deal maakt. Het bespaart tijd, je wordt tijdig geïnformeerd én doordat alle ‘spotters’ ervaren adviseurs zijn op allerlei gebieden kunnen ze ook direct handelen wanneer zich een probleem voordoet en aan de slag om dit op te lossen. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van andere collega’s, zoals een jurist. Zo hoeft een klant niet op zoek naar een andere partij die hem verder kan helpen, maar kan alles via ‘uw eigen spotter’ geregeld worden.

Lees meer over Joep Verhoeven>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.