Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bedrijfsinformatie

Vergunningen Wet Natuurbescherming: het is weer mogelijk 

19 Jul 2024

De stikstofproblematiek heeft ondernemend Nederland al een aantal maanden in de houdgreep. Gelukkig is er nu een kortetermijnoplossing mogelijk.

 

Een oplossing was ook wel nodig: tienduizenden (bouw)projecten lagen stil. Ook vergunningaanvragen voor bedrijven en veehouderijen konden niet in behandeling genomen worden op het onderdeel lucht. Totale waarde van deze bouwprojecten? Ruim 14 miljard euro.

Er lijkt nu echter licht aan het einde van de tunnel te ontstaan. Eerder was er al een nieuwe AERIUS-tool gepubliceerd voor bedrijven die nauwelijks stikstofdepositie hadden. Met deze tool kan worden aangetoond dat de (afgeronde) uitstoot kleiner is dan de drempelwaarde, wanneer een vergunning op het onderdeel moet worden aangevraagd. Nu zijn er zwaardere maatregelen genomen die tot concrete resultaten leiden. Het resultaat: voor de (woning)bouw en projecten kunnen eindelijk weer vergunningen verleend worden.

Kortetermijnmaatregelen: maximumsnelheid omlaag

De terugdringing van de maximumsnelheid is de meest in het oog springende maatregel. Overdag mag er op alle autosnelwegen voortaan slechts 100 kilometer per uur worden gereden. De coalitie heeft deze maatregelen geaccepteerd naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes. Met deze maatregelen wordt de stikstofdepositie teruggebracht naar het niveau waarmee Nederland kan voldoen aan de Europese normen voor Natura 2000-gebieden. Deze oplossingen zijn slechts voor de korte termijn. Ze zorgen er echter wel voor dat er weer vergunningen worden verleend op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb) voor projecten als woningbouw en het verbreden van snelwegen. Verder zijn de mogelijkheden nog altijd erg beperkt.

Langetermijnoplossingen: transport en landbouw op de schop

Voor de lange termijn moeten er nog goede oplossingen worden bedacht. De overheid zal zich hiervoor de komende maanden flink moeten inspannen. Volgens Remkes zijn de oplossingen in ieder geval tot eind volgend jaar afdoende. Een juridische list ten koste van de natuur is ondenkbaar als het aan de commissie ligt. Er zullen dus natuurbeschermende maatregelen moeten worden genomen, die waarschijnlijk in mei volgend jaar worden voorgesteld. Naar verwachting worden dan ook andere vervoerssectoren meegenomen, zoals de scheepvaart, het openbaar vervoer, vrachtvervoer en luchtvaart. Verder zullen boeren moeten worden uitgekocht of zal hun bedrijf moeten worden verplaatst.

Juridische vraagstukken rondom vergunningen

Ondanks de korte- en langetermijnoplossingen blijven er juridische vraagstukken die voor bedrijven en overheden lastig op te lossen zijn. Zo zijn er milieuactivisten die proberen om via de rechtspraak vergunningen vernietigd te verklaren. Deze vergunningen op het onderdeel lucht zijn namelijk verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), wat volgens de Raad van State niet meer mag. Het moet nog blijken hoe succesvol deze procedures zijn. Feit is wel dat het stikstofprobleem nog maandenlang de headlines zal beheersen.

Hoe vraag je nu een Wnb-vergunning aan?

Wil jij een omgevingsvergunning aanvragen voor een activiteit die leidt tot stikstofuitstoot? Dan moet je ook over een Wnb-vergunning beschikken. Beide vergunningen zijn noodzakelijk om de activiteit te kunnen uitvoeren. De Wnb-vergunning kan samen met de omgevingsvergunning worden aangevraagd, maar ook los van elkaar.

 

Samen aanvragen

Het voordeel van het aanhaken van de Wnb-vergunning is dat er geen leges hoeven te worden betaald aan de provincie. Elke provincie heeft namelijk een legesverordening waarin de hoogte van de kosten voor vergunningverlening zijn opgenomen. De hoogte van deze leges kun je verderop in het artikel vinden. Voor een omgevingsvergunning worden er echter géén leges gerekend. Het kan soms duizenden euro’s schelen wanneer je beide vergunningen tegelijk aanvraagt. Aan deze methode kleeft echter ook een nadeel. De gehele omgevingsvergunning kan namelijk pas worden verleend wanneer er een akkoord is op het onderdeel lucht. Ook de andere onderdelen in de aanvraag omgevingsvergunning kunnen nog niet starten totdat er een akkoord is.

 

Los aanvragen

Je kunt er dus ook voor kiezen om de Wnb-vergunning los aan te vragen. Dit betekent dat jij leges verschuldigd bent aan het bevoegd gezag. Het voordeel is echter dat de andere onderdelen van de omgevingsvergunning sneller groen licht krijgen. De activiteiten die geen invloed hebben op de stikstofuitstoot kunnen ook gewoon doorgang vinden. De prioriteiten van een partij bepalen dan ook de keuze voor het al dan niet aanhaken van de vergunning voor de Wet natuurbescherming. Wat weegt zwaarder: de doorgang van de activiteiten die geen relatie hebben met stikstofuitstoot? Of de hoogte van de leges voor de Wnb-vergunning?

Leges voor vergunning Wet natuurbescherming

Voor vergunningverlening op basis van de Wet Natuurbescherming rekent de provincie legeskosten. Er zijn flinke verschillen tussen de provincies in de hoogte van de leges. Hieronder vindt je een overzicht.

ProvincieLegesWetVerwijzing/artikel
Zuid-Holland€ 1.800Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2019Bijlage 1, cat. 1, 2, 3
Groningen€ 2.024Wijziging Legesverordening provincie Groningen 1993Art 3.1
Noord-Holland€ 300Legesverordening en Legestarieventabel Noord-Holland7. Wet Natuurbescherming
Utrecht€ 814Legesverordening provincie Utrecht 2018Art 7.1.1
Zeeland€ 1.450 – 5.000Legesverordening provincie Zeeland 2018Art 5.2
Flevoland€ 300Derde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 Art 5.1
Drenthe€ 760Legesverordening provincie Drenthe 2019Art 2.1
Friesland€ 1.000Legesverordening provincie Fryslân 2019Art 6.1
Overijssel€ 804 – 2.286Belastingverordening OverijsselArt 7.2
Noord-Brabant€ 3.702Legesverordening Noord-Brabant 2012Art 6.1
Limburg€ 2.598Legesverordening LimburgArt 2.4.1
Gelderland€1.850Legesverordening provincie Gelderland 2018Art 3.1.3

Zo kunt u eenvoudig de ontwikkelingen blijven volgen

De kans is groot dat ook jouw bedrijf gevolgen ondervindt van de uitspraak van de Raad van State. Misschien zit je in een vergunningtraject of ben je van plan een vergunning voor jouw bedrijf aan te vragen. Of misschien wil jij de procedures volgen van vergunningaanvragen die opnieuw beoordeeld moeten worden. LocisSpotter kan jou van alle relevante informatie voorzien rondom vergunningaanvragen en bestemmingsplannen. Ook als je geen interesse hebt in de stikstofproblematiek, maar vooral geïnteresseerd bent in de activiteiten van omliggende bedrijven en overheden.

Onze spotters hebben drie pakketten voor jou ontwikkeld: Start, Basis en Premium. Met ons Basispakket kun je inzicht krijgen in bestemmingsplannen in jouw omgeving die op dit moment vastlopen. Met ons Premium-pakket kun je zowel de bestemmingsplannen als alle omgevingsbesluiten toegestuurd krijgen. Onze spotters bekijken graag samen met jou wat het beste past bij jouw situatie. Vraag vandaag nog een proefabonnement aan voor 3 maanden en ontdek vrijblijvend wat LocisSpotter voor jou kan doen.

Categorie: Bedrijfsinformatie

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.